תאונות דרכים:

חשוב מאוד להבין כי תחת הכותרת של "תאונת דרכים" מסתתרים מספר הביטים שונים שלהם משמעויות נרחבות. נפרט את ההיבטים השונים ונתייחס לפן התעבורתי של תאונות הדרכים:
א. ההיבט התעבורתי- הסכנה הפוטנציאלית בעקבות כל תאונת דרכים אף הקלה ביותר -כתב אישום שמוגש כנגד הנאשם בתאונה או כנגד כלל המעורבים.
ב. ההביט הנזיקי- המדובר בכל מה שקשור לפיצוי כספי בגין נזקי גוף שנגרמים בעקבות התאונה. זהו פן משפטי אחר המכונה "דיני נזיקין" וחייבים עורך דין שמתמחה בנזיקין.
ג. ההיבט הביטוחי- מדובר בכל מה שקשור לפיצוי הכספי בגין הנזק שנגרם לכם לרכב בעקבות התאונה. בד"כ עורכי דין תעבורה שמתמחים בתחום הביטוח מתמחים גם בנזיקין.

באופן טבעי, אנחנו נתמקד רק בהיבט התעבורתי במטרה לעזור לכם לשמר את רישיון הנהיגה שלכם. נבדוק את דרך ההתנהלות לאחר קרות תאונה ומה אנו צפויים, כך נדע להימנע מטעויות שעשויות להוביל לפסילת הרישיון שלנו או להחמיר את המצב הקיים.


הסיבות להיווצרותה של תאונת דרכים:
נהוג לסווג את הגורמים לתאונות הדרכים למספר גורמים:
1. הגורם האנושי מצבו של האדם ודרכי התנהגותו על הכביש משפיעים רבות על היווצרותן של תאונות הדרכים: חוסר תשומת לב, נהיגה במהירות מופרזת, נהיגה עבריינית, נהיגה שלא בהתאם לחוקי התנועה, נהיגה במצב של עייפות ו/או נהיגה בשכרות וכד'.


2. הגורם התשתיתי מצב התשתיות משפיע רבות על התנהגות הנהג. כבישים לא מתוחזקים, תמרורים לא ברורים ושלטי הכוונה מעורפלים, כבישים ללא הפרדה בין נתיבים, כתמי שמן על הכביש, מפגעים בטיחותיים וחוסר תאורה, עלולים לגרום לתאונות דרכים.


3. הגורם המכני מצב כלי הרכב יכול להשפיע לא מעט על תאונות. מצב מכני בלתי תקין של כלי רכב עלול לגרום לתאונה, כמו מצב של כשל מכני שבו גלגל ניתק מהרכב, עלול לסכן את הרכב ולגרום להתהפכות. רכבים ישנים לא ממוגנים כראוי בפני תאונות. .
 

עבירות ה"תאונות"
פרק רביעי בתקנות התעבורה, שכותרתו "תאונות", מתייחס לעבירות מסוג תאונות דרכים ומורה למעורבים כיצד לפעול בסיטואציה של תאונה. בפרק זה ניתן למצוא את הכללים המנחים לפעולה לאחר התרחשות קרות התאונה כגון:  עצירת רכב, הגשת עזרה, המתנה ליד הנפגע עד להגעת כוחות הצלה,  הזעקת כוחות הצלה, מסירת פרטים לנפגע וכד'.
על פי החוק, קיימת הבחנה בין תאונת דרכים עם נפגעים אשר מלווה בחקירה משטרתית וסיום ההליך בה עלול להביא עד לכדי עונש מאסר, לבין תאונת דרכים עם נזקים ברכוש בלבד, בהן תתקיים מעורבות משטרתית במקרים חריגים ויוצאי דופן.
כלל ראשון וקדוש: לעולם אל תעזבו את מקום התאונה אם היו נפגעים, אחרת יאשמו אתכם בעבירה של הפקרה, עבירה שהעונש עליה חמור פי כמה גם במשך הפסילה שתקבלו וגם בסיכון של מאסר בפועל. האבסורד הוא שישנם מקרים של נהגים שכלל לא היו אשמים בתאונה ולכן לא היו צפויים לקבל עונש על כך אבל ברחו ממקום התאונה ולכן הוגש נגדם כתב אישום חמור והם נענשו בחומרה, מה שכלל לא היה קורה אם היו נשארים במקום. אם לא היו נפגעים בתאונה ועזבתם את מקום התאונה בלי למסור פרטים תואשמו בעבירה של "אי מסירת פרטים". עבירה שהיא חמורה פחות מהפקרה ולגביה קיימת חובת פסילת מינימום של 3 חודשים.

משך תקופת הפסילה המנהלית בגין עבירה של תאונת דרכים:
כאשר הולידה התאונה נזק גופני קמה החובה לדווח על התאונה למשטרה באופן מיידי, המשטרה תערוך חקירה ואשר בסיומה, סביר להניח כי יוגש כתב אישום.
משך תקופת הפסילה בעבירה של תאונת דרכים עם נפגעים לא יעלה על 60 ימים ואילו היה והמדובר בתאונה קטלנית [היינו נהרג אדם], משך התקופה ינוע בין 90 ימים עד לתום ההליכים. 

הענישה בגין עבירה של תאונת דרכים:

מידת העונש בעקבות הרשעה בגרימת תאנת דרכים תלויה בחומרת האישום המיוחס לנהג. גם לעניין רף הענישה, קיימת אבחנה בין עבירות המלוות בנפגעים לבין עבירות ללא נפגעים וכמו כן קיימת אבחנה לגבי מהות הפגיעה.
על פי פקודת התעבורה, בעבירה של תאונת דרכים, על כל המשתמע מכך, דהיינו: נהיגה בקלות ראש או ברשלנות, אי מסירת פרטים, אי מתן זכות קדימה, נהיגה במצב השולל שליטה ברכב וכד', בה נחבל אדם או ניזוק רכוש, על פי החוק קיימת פסילת רשיון לתקופה מינימאלית של 3 חודשים.
עם זאת, ולמרות חובת הפסילה כאמור לעיל, ראשי בית המשפט, בנסיבות מיוחדות, להורות על תקופת פסילה קצרה יותר.
קיימת פסילת מינימום שלא תפחת משלוש שנים – היה והנהג הורשע בעבירה של גרימת מוות בנהיגה רשלנית ו/או הפגרה אחרי פגיעה.

מה עושים במקרה של תאונת דרכים?
ישנם הרבה מאוד תרחישים שונים ולכן לא ניתן לתת תשובה חד משמעית. בנוסף לעובדה שאתם חייבים להישאר במקום למסור את הפרטים שלכם המומלץ ביותר זה להתקשר ולהתייעץ עם עורך דין תעבורה, בעיקר בהתנהלות מול השוטרים ובוחן התנועה במטרה להגן על הזכויות שלכם. ייתכן ויהיה מקום "להקפיץ" בוחן תאונות דרכים מטעמכם לצורך איסוף ראיות. לפני חקירה חובה להתקשר ולהתייעץ עם עורך דין, לאחר מכן ולאחר שלב איסוף הראיות יהיה הרבה יותר קשה לתקן טעויות שנעשו. ייתכן שאתם לא אשמים בתאונה אבל הראיות יכולות להצביע על אשמה שלכם.

חשוב לזכור, כי ייצוג על ידי עו"ד מנוסה הנו הכרחי בכל הנוגע לאישום בעבירות תאונות דרכים בכלל ובפרט עבירות תאונות דרכים שתוצאותיהן קטלניות. בעזרת כלים משפטיים נכונים, באפשרותו של עו"ד בקיא ומנוסה למזער את חומרת האישומים ובהתאם אף את חומרת הענישה.