ה"ינשוף" הינו מכשיר אלקטרוני המאפשר למשטרת ישראל לבצע בדיקה שתכליתה מדידת רמת ריכוז אלכוהול באוויר נשוף. מדובר במכשיר מדגם "Drager Alcotest 7110"  תוצרת גרמניה. עם סיום הבדיקה, יפיק המכשיר פלט ובו יצויין ריכוז רמת האלכוהול בגופו של הנבדק. יצויין מדובר בפלט אשר קביל כראיה בבית המשפט ויש בכוחו להביא לידי הרשעה בעבירה של נהיגה בשכרות.

קיימת חזקה לפיה המכשיר אמין ודי בהצגת פלט תוצאות בדיקה על מנת להוביל להרשעה בעבירה.

כיצד מתבצעת הבדיקה?

שוטר מוסמך להורות על ביצוע בדיקת ינשוף במקרה בו התעורר חשד סביר לנהיגה בשכרות כמו גם במקרה בו היה מעורב הנהג בתאונת דרכים. לצורך ביצוע בדיקת ינשוף כאמור, מוסמך השוטר אף להורות על עיכוב הנהג.

אופן הבדיקה:
ראשית וכהקדמה יצויין כי בנוסף על בדיקת ינשוף ניתן לבצע גם בדיקה המכונה בדיקת "נשיפון". המדובר בבדיקה טרומית המשמשת לגילוי נוכחות אלכוהול באויר נשוף.

זוהי בדיקת רשות המשמשת ככלי עזר לשאר הבדיקות במהלכה הנבדק נושף לתוך מכשיר נשיפה המורכב מפיית נשיפה ושקית. עם סיום הנשיפה היה והצבע משתנה מצהוב לירוק יש בכך כדי להעיד על קיום אלכוהול באויר נשוף או אז קיימת אינדיקציה לשכרות.

בד"כ הפרקטיקה הנוהגת הינה כי היה ותוצאות הנשיפון אכן מעידות על אינדיקציה להימצאות אלכוהול  בגופו של הנבדק, אזי ידרש הנבדק לערוך בדיקת ינשוף.

חשוב לציין, כי  לתוצאות הנשיפון אין כל נפקות משפטית.

בדיקת הינשוף מתבצעת על ידי נשיפה לתוך פיה סטרילית שמחוברת למכשיר הינשוף ואשר מודדת ריכוז אויר נשוף. על הנבדק לנשוף פעמיים בהפרש של דקה לפחות לתוך המכשיר ועם סיום מתן נשיפה מספקת, נמדדת כמות המיקרוגרם לליטר אוויר.

המדובר בבדיקה חיצונית המתבצעת באופן פשוט אשר בסיומה ינפיק המכשיר פלט עם רישום תוצאות הבדיקה.

תוצאה של 240 מיקרוגרם בליטר אויר נשוף – מהוה את הרף החוקי להגשת כתבי אישום בעבירה של נהיגה בשכרות, יחד עם זאת, הפרקטיקה הנוהגת הינה הגשת כתבי אישום מכמות נמדדת של 290 מיקרוגרם ומעלה.

תנאים מקדמיים לביצוע הבדיקה:
על פי המדריך להפעלת ינשוף, קיימים תנאים מקדמיים לביצוע הבדיקה. על עורך הבדיקה לוודא כי הנבדק לא עישן 5 דקות לפחות טרם הבדיקה; וכן כי לא הקיא, לא אכל לא שתה לפחות 15 דקות טרם בדיקתו.

תנאים סביבתיים לביצוע הבדיקה:

לטמפרטורה והתנאים הסביבתיים בהם מבוצעת הבדיקה ישנה השלכה על תוצאותיה. על הטמפרטורה לנוע בין 0 ל- 40 מעלות,  כאשר אחוזי הלחות עומדים בין 20% ל – 90%.

כאשר בדיקת ינשוף מבוצעת שלא בתנאים שלהלן, יש בכך כדי להביא לפסילת ממצאי הבדיקה עד כדי אי הגשתה כראייה בבית המשפט, כאשר התוצאה המתבקשת הינה זיכוי חד משמעי מעבירה של נהיגה בשכרות. למידע נוסף אודות נהיגה בשכרות ניתן לפנות לעורך דין תעבורה.