טיפים ועצות זהב לנחקר / חשוד במשטרה / הליכי חקירה:

זכות השתיקה:
ככל שהנך נחקר תחת אזהרה (בניגוד לעד), הנך נהנה מן הזכות לאי הפללה עצמית ולזכות השתיקה (הגם שיש לדעת מתי ואיך לשתוק).
אומנם, על פי החוק והפסיקה מקום בו שמרת על זכות השתיקה, עלול הדבר לחזק הראיות נגדך, אולם, יש לדעת כי הסיכון הגלום במעידה לשונית, כל שכן במסירת גרסה שקרית, מסובכת ומפותלת, הינו גדול יותר, שכן רוב הסיכויים כי את השקרים יגלה החוקר במוקדם או מאוחר, ואלו כבר ישמשו כראיות לחיזוק נגדך. לא בכדי נאמר שתיקה שווה זהב!
ויוער, לעיתים, מי שנדרש להגיע לתחנת המשטרה, ו/או נחקר במקום, כעד, עלול לסיים חקירתו כחשוד. על החוקר להודיע מרגע עלה החשד כי אין מדובר בעד לכל דבר ועניין, כי זה הינו חשוד ולהזהירו בדבר זכויותיו.

החוקר אינו חבר:
חשודים רבים מתפתים לראות בחוקר כמי שיכול להיחלץ לעזרתם, כמושיע, שרק אם יסבירו לו מדוע, איך ולמה התרחשה העבירה, ישחרר אותם לאלתר ויבקש להקל עימם.
אך יש לזכור, כי כל שהחוקר מעוניין בו הינו לקבל לידיו הודאה בדבר העבירה וזאת לצורך הרשעתך בדין.
כך לא פעם יאמר החוקר, כי כל שנותר לך זה להודות ולקבל הקלה, שכן בידי המשטרה ישנן ראיות.
זכור, החוקר מנסה לחלץ ממך הודאה.
החוקר אינו מטעמך ודאי שלא עורך דינך, ולמעשה כל שתאמר לו אף במסגרת התייעצות תמימה עימו, ירשם ובעתיד עלול להביא להרשעתך.

הבטחות = אשליות:
לעיתים, החוקר מבטיח כי במידה ותודה בביצוע העבירה, תשוחרר ולכל הפחות ישוחח החוקר עם בית המשפט להקל עימך.
אל תתפתה להאמין לדברים אלו, דאג כי יתועדו וירשמו ולא ישאו בעל פה.
לתיעוד זה חשיבות בעתיד.

האח הגדול:
בהגיעך לתחנת המשטרה, צא מנקודת הנחה כי הנך מוקלט ומואזן כל הזמן.
חשודים רבים מתפתים ונופלים שולל, במה שמכונה תרגילי דיבוב, בהם מוכנסים ושוהים החשודים לתא ו/או כל מקום אחר (זינזאנה למשל) יחד עם אדם אחר ששהה שם לפני או לחילופין הוכנס בשלב מאוחר יותר, והינו מדובב מטעם המשטרה.
כל מטרתו של זה, היא לחלץ מהחשוד הודאה, זאת כמובן בניהול שיחות סתמיות הנוהגות באופן מפתיע להגיע לנושא החקירה.
תרגיל אחר, ידוע לא פחות, הינו השארת החשוד לבדו, או עם מכר, לפעמים עם חשוד אחר ופעמים אחרות עם המתלונן, כשהחוקר עוזב החדר.
זכור, הכל מוקלט! אל תפתח שיחה ואל תאמין לאף אחד!

קראתי, חתמתי:
במידה ומסרת גרסה, דאג לקרוא הודעתך, ולוודא כי דבריך נרשמו כפי שמסרת.
אחרת, בקש לתקן ו/או למחוק הטעות.
במידה ומסרב החוקר לעשות כן, אל תחתום על ההודעה.

החקירה אינה מסתיימת בחדר:
פעמים רבות, מתקיימות שיחות מסדרון, תשאולים בעל פה של חשודים, שאינם מבוצעים תחת חדר רגיל של חקירה (כדוגמת שיחה בניידת, אולם בימ"ש, שרותים ועוד).
זכור, כי גם שיחות אלו ימצאו עצמן מתועדות על ידי החוקר, ובסופו של יום עלולות לשמש כנגדך.

 

עמוד על זכויותיך:
הקפד לעמוד על זכותך כי יודע לבן משפחה על מעצרך, וכן על זכותך לפגוש עורך דין בטרם תתחיל החקירה.
המשטרה אומנם לא מקפידה לעשות כן, ולעיתים מוזמן העורך דין רק לאחר שנסתיימה לה החקירה הראשונית, אך, אל תהסס לדרוש להיוועץ עם עורך דין טרם החקירה.
בסופו של יום, ייעוץ ראשוני נכון, עשוי להביא לסגירת התיק במהרה.