בכל מקרה בו ניתן דו"ח הכולל הזמנה לדין, בסמכות קצין, ולאחר קיום הליך שימוע, רשאית משטרת ישראל להוציא כנגד הנהג צו פסילה מנהלית למשך של עד 30 ימים, אשר קיימים מספר שיקולים אשר אמורים להנחות את הקצין במתן החלטתו כגון: גובה המהירות הנמדדת, עברו התעבורתי של הנהג וכד'.  נהג אשר רישיונו נפסל בפסילה מנהלית, רשאי לערער על החלטת הקצין בפני בית המשפט לתעבורה אכיפת מהירות מופרזת נעשית על ידי מספר עזרים טכנולוגיים של המשטרה אשר בכוחם למדוד מהירות, כגון: 

דרך עירונית   דרך בין עירונית  
מהירות הנסיעה הסנקציה מהירות הנסיעה הסנקציה
עד 20 קמ"ש מעל המותר קנס בסך 250 ₪  עד 25 קמ"ש מעל המותר  קנס בסך 250 ₪ 
בין 21-30 קמ"ש מעל המותר קנס בסך 750 ₪  נסיעה בין 26-40 קמ,ש מעל המותר קנס בסך 750 ₪ 
31 קמ"ש מעל המותר זימון לבית משפט  41 קמ"ש מעל המותר זימון לבית המשפט

 

 

 

 

 

 

 

ממל"ז - מד מדידה לייזר -  מכשיר שבאמצעותו מודדת משטרת ישראל את מהירות הנסיעה של נהגים בכביש ומטרתו היא מדידת מהירותם של עצמים בתנועה. למכשיר זה טווח סטייה של 5 קמ"ש אותם יש להפחית מהמהירות המופיעה על צג המכשיר.  בייצוג נהג הנחשד בעבירה של מהירות מופרזת נוכח ראייה אשר הינה תוצרת מכשיר הממל"ז, יש לבחון את תקינות המכשיר, כיולו, תנאי השטח, מזג האויר ונושאים נוספים אשר יש בכוחם לשפוך אור, להוות ספק בדבר תוצאות הבדיקה ואף להוביל לזיכוי. 

2. ממא"ל – מד מהירות אלקטרוני, המכונה מולטנובה. מדובר במצלמות מהירות אלקטרוניות המוצבות על הכביש ותפקידן למדוד רכבים נעים שנמדדו במהירות. הצילום המופק מעיד, לכאורה, על מהירות הנסיעה, מספר רישוי רכב, מקום הימצאו בעת הצילום ועוד.  כאשר עומד לדין אדם בחשד לביצוע עבירה של מהירות אשר נמדדה במכשיר ממא"ל יש לבחון אלמנטים כגון, מיומנות המפעיל , תקינות המצלמה, תקינות הסרט אופן הצילום ועוד. 

3. דבורה – מכשיר מדידה זה, מותקן על רכבים משטרתיים ופועל באמצעות גלי דופלר. מכמונת הדבורה נועדה לאכיפת מהירות תוך כדי נסיעת הניידת בתנועה, עם כיוון התנועה ונגד כיוון התנועה באופן נייד או באופן  סטטי, באופן המאפשר לשוטר למדוד מהירות.  בעבירות מהירות אשר כוחן הראיתי מבוסס על מכשיר הדבורה, יש לבדוק את אופן הצילום, האם הפעולות נעשו בהתאם להוראות היצרן, האם היה קשר עין בין השוט לרכב, האם נכחו רכבים נוספים בסביבת הצילום ועוד היבטים נוספים אשר בכוחם להביא למזעור הנזק עד כדי זיכוי.    כיצד עליי לפעול במקרה ונתפסתי בעבירה של מהירות מופרזת: במידה ומדובר במהירות אשר בגינה התקבל זימון לבית המשפט, אל להקל ראש בדבר שכן העונש בשל חריגה מהמהירות המותרת על פי חוק יכול להגיע, בין היתר, עד כדי פסילה ארוכה וממושכת. 

קיימות הוראות יצרן להפעלת המכשירים הנ"ל וסטייה מהם יש בה כדי להשפיע על ההליך בבית המשפט באופן מהותי
מומלץ להיעזר בעורך דין תעבורה המתמחה בדיני התעבורה שבידו מצויים הכלים להתמודדות משפטית עם האשמות כגון דא, וביכולתו אף להביא לזיכוי, ביטול כתב אישום,  ו/או הפחתה משמעותית ברכיבי הענישה לרבות משך הפסילה בפועל, אם לאו.