-הישגים מקצועיים בפלילי-

ע"פ 1338/10

 בית המשפט העליון קיבל את הערעור והקל בעונש המערער שהורשעה בעבירת הריגה. בית המשפט העליון השתכנע כי בעקבות תיקון כתב האישום ונסיבות האירוע כפי שפורטו ע"י עו"ד דודו עמר יש להקל מחומרת העונש של 9 שנים למאסר של 7 שנים.

ת"פ 2910-01-11

 בית המשפט השלום בירושלים גזר את דינו של הנאשם בעבירה של סחר בסמים לשישה חודשי מאסר בלבד.

ת"פ 39956-10-10

 התביעה חזרה בה מהגשת כתב אישום בגין החזקת סכין לאחר שהובהר לה ע"י עו"ד עמר כי נסיבות האירוע על פי הפסיקה אינם מאפשרים הגשת כתב אישום.

ת"פ 4990-06-10

 בית המשפט השלום בירושלים גזר על הנאשם בגין הסעת שבח"ים, 3 חודשי מאסר על תנאי,למרות שהתביעה טענה לעונש של מאסר בפועל.

ת"פ 40310-06-10

 בית המשפט השלום בירושלים קבע כי הנאשמת לא תורשע בעבירות של גניבה ממעביד וקשירת קשר לביצוע פשע לאחר שהשתכנע ע"י עו"ד עמר כי סיכויי השיקום עדיפים והנאשמת תבצע שירות לתועלת הציבור.

ת"פ 10248-10-10

הוגש כתב אישום בגין שני אישומים של תקיפה הגורמת חבלה, עבירה לפי ס' 380 לחוק העונשין התשל"ז – 1977.

לאחר משא ומתן בין הצדדים הוסכם על תיקון כתב האישום, ובמסגרת הסדר הטיעון לא הורשעו והוטל עליהם 100 שעות לתועלת הציבור בלבד.

ת"פ 44320-11-13

הוגש כתב אישום בגין תקיפת הנאשמת את בעלה, תקיפה סתם  של בן זוג, עבירה לפי ס' 382(ב) לחוק העונשין, תשל"ז – 1977

לאחר פניית עו"ד עמר אל רשויות התביעה, ולאור נסיבות בני הזוג הוסכם על חזרה מכתב האישום.

ת"פ 27585-7-13

הוגש כתב אישום בגין הפרעה לשוטר במילוי תפקידו, איומים והיזק לרכוש במזיד, עבירות לפי ס' 275, 192, ו-452 לחוק העונשין, תשל"ז – 1977.

לאחר פניית עו"ד עמר אל רשויות התביעה הושגה הסכמה על חזרה מכתב האישום שהוגש נגד הנאשם.

ת"פ 37832-10-11

הוגש כתב אישום בגין תקיפת הנאשם שני מדריכים, תקיפה הגורמת חבלה של ממש, עבירה לפי ס' 380 לחוק העונשין, תשל"ז – 1977 – שתי עבירות.

לאחר משא ומתן בין הצדדים הוסכם על תיקון כתב האישום, במסגרתו לא יורשע הנאשם, ויפצה את המתלונן בסך של 5000 ₪ וכן יבצע 120 שעות לתועלת הציבור.

ת"פ 63815-12-12

הוגש כתב אישום לפיו מכר הנאשם סם מסוג קנבוס במשקל של 0.76 גרם לשוטר סמוי, עבירה של יצוא, יבוא, מסחר, והספקה של סמים מסוכנים לפי ס' 19א+13 לפקודת הסמים המסוכנים (נוסח חדש), תשל"ג – 1973.

לאחר משא ומתן בין הצדדים הוסכם כי הנאשם ישלם קנס בסך של 2000 ₪, וכן מאסר על תנאי.

ת"פ 22069-11-12

הוגש כתב אישום לפיו לאחר שסירב החשוד לעיכוב בוצע מעצר, והחשוד התנגד אקטיבית למעצר ואף תקף את השוטר בהתנגדותו, עבירה לפי ס' 273 לחוק העושין, תשל"ז – 1977.

לאחר טיפולו המסור של עו"ד עמר החליטה רשות התביעה לחזור בה מכתב האישום.

ת"פ 17522-05-11

הוגש כתב אישום לפיו הוגשו כ-3 אישומים בגין תקיפת הנאשם את בת זוגתו בשלושה זמנים שונים, איומים על המתלוננת, ואחזקת סם לצריכה עצמית, עבירות תקיפה בתנאים מחמירים לפי ס' 382(ב), לחוק העונשין, תשל"ז – 1977, עבירת איומים לפי ס' 192 לחוק העונשין, תשל"ז – 1977, ועבירת החזקת סם לצריכה עצמית לפי ס' 7(א) + 7(ג) סיפא לפקודת הסמים המסוכנים (נוסח חדש), התשל"ג – 1973.

לאחר משא ומתן בין הצדדים הוסכם על תיקון כתב האישום, ובמסגרת הסדר הטיעון הוחלט על אי הרשעת הנאשם, והוטל עליו 120 שעות לתועלת הציבור בלבד.

-הישגים בדיני תעבורה-

ת"ד 12878-12-10

 כתב אישום בגין גרימת תאונה ומהירות מופרזת, לאחר ניהול הוכחות ע"י עו"ד עמר הנאשם זוכה מכל העבירות שבכתב האישום.

פ"ל 758-08-10

 כתב אישום בגין נהיגה בפזיזות, נהיגה ללא רישיון גרימת נזק והפרעה לשוטר, התביעה טענה לעונש מאסר, הנאשם הורשע נפסל מלנהוג ונשלח לשירות לתועלת הציבור.

פ"ל 3524-09-11

 כתב אישום בגין נהיגה בפסילה, המאשימה טענה למאסר בפועל, עו"ד דודו עמר שכנע את בית המשפט כי נסיבות האירוע אינן מצדיקות מאסר מכל סוג. בית המשפט קבע כי הנאשם יפסל למשך חודשיים ושירות לתועלת הציבור.

עפ"ת 11697-09-11

 המערער הורשע בגרימת תאונה ובשיבוש הליכים ונפסל מלנהוג למשך 3 שנים, בערעור שהוגש ע"י עו"ד דודו עמר הסכימה התביעה להקלה בעונש ולהסתפק ב 15 חודשי פסילה בלבד.

פ"ל 39-05-12

 כתב האישום בגין נהיגה בשכרות, לאחר ניהול הוכחות בית המשפט הודיע לתביעה לאור פגמים ראיתיים יש מקום לתיקון כתב האישום לנהיגה תחת השפעת אלכוהול, התביעה הסכימה והנאשמת נפסלה ל 3 חודשים בלבד.

פ"ל 4407-02-13

הוגש כתב אישום לפיו נהג הנאשם בהיותו פסול נהיגה ביודעין, עבירת נהיגה בזמן פסילה, עבירה לפי ס' 67 לפקודת התעבורה (נוסח חדש) – 1961.

במסגרת הסדר טיעון קיבל הנאשם קנס בסך 500 ₪, ופסילה לתקופה של 3 חודשים על תנאי.

תת"ע 7721-01-13

הוגש כתב אישום לפיו נהג הנאשם בשכרות כשבגופו נמצאו 880 מק"ג בליטר אחד של אויר נשוף, עבירה לפי ס' 64ב לפקודת התעבורה.

במסגרת הסדר הטיעון קיבל הנאשם קנס בסך 600 ₪, פסילה למשך 11 חודש בלבד, ופסילה על תנאי.

ת"ד 7824-11-11

הוגש כתב אישום לפיו נהג הנאשם ללא רשיון נהיגה, בסיום שלב ההוכחות ביהמ"ש זיכה את הנאשם.

תת"ע 5091-03-13

הוגש כתב אישום לפיו נהג הנאשם בשכרות כשבגופו נמצאו 385 מק"ג בליטר אחד של אויר נשוף, עבירה לפי ס' 64ב לפקודת התעבורה.

במסגרת הסדר הטיעון קיבל הנאשם קנס בסך 800 ₪, פסילה למשך 5 חודש בלבד, ופסילה על תנאי.

תת"ע 10240-08-13

הוגש כתב אישום לפיו נהגה הנאשמת בדרך שאינה עירונית עם שטח הפרדה בנוי בה מותרת מהירות מירבית של 90 קמ"ש במהירות של 134 קמ"ש, בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה.

במסגרת הסדר הטיעון קיבלה הנאשמת קנס בסך 350 ₪, ופסילה על תנאי בלבד.

תת"ע 154-11-12

הוגש כתב אישום לפיו נהג הנאשם בשכרות כשבגופו נמצאו 325 מק"ג בליטר אחד של אויר נשוף, עבירה לפי ס' 64ב לפקודת התעבורה.

במסגרת הסדר הטיעון קיבל הנאשם פסילה למשך 5 חודשים, והוטל עליו 250 שעות לתועלת הציבור.

תת"ע 4939-12-13

הוגש כתב אישום לפיו נהג הנאשם בדרך שאינה עירונית עם שטח הפרדה בנוי בה מותרת מהירות מירבית של 90 קמ"ש במהירות של 124 קמ"ש, בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה.

במסגרת הסדר הטיעון קיבל הנאשם פסילה למשך 3 חודשים על תנאי, והוטל עליו קנס כספי על סך 1000 ₪.

תת"ע 7073-06-13

הוגש כתב אישום לפיו נהג הנאשם בשכרות כשבגופו נמצאו 520 מק"ג בליטר אחד של אויר נשוף, עבירה לפי ס' 64ב לפקודת התעבורה.

במסגרת הסדר הטיעון קיבל הנאשם פסילה למשך 7 חודשים, קנס כספי על סך של 360 ₪, והוטל עליו 150 שעות לתועלת הציבור.

תת"ע 3599-12-12

הוגש כתב אישום לפיו נהג הנאשם בדרך שאינה עירונית עם שטח הפרדה בנוי בה מותרת מהירות מירבית של 110 קמ"ש במהירות של 159 קמ"ש, בניגוד לתקנה 54(א) לתקנות התעבורה.

במסגרת הסדר הטיעון קיבל הנאשם פסילה למשך 5 חודשים על תנאי, והוטל עליו קנס כספי על סך 1200 ₪.